Skip to Content

پس از قول مساعد شهردار میبد:

خیابانی در میبد به اسم «خبرنگار» نامگذاری شد


بنا به درخواست برخی از خبرنگاران، خیابانی در میبد به نام «خبرنگار» نام گذاری شد.

به گزارش میبد خبر، سیدعلی نقیبی زاده در اولین جلسه مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه، به درخواست یکی از خبرنگاران مبنی بر نامگذاری خیابانی به نام خیابان خبرنگار قول مساعد داد و عنوان کرد: «در حال حاضر چند خیابان در حال آزادسازی می باشد که با توجه به خدمات ارزنده و تلاش های بی وقفه شما اصحاب رسانه یکی از این خیابان ها به این نام مزین خواهد شد.»

گفتنی است طرح تعریض، آزادسازی و آسفالت کوچه شهید مسعود دهقانی واقع در بلوار بسیج انجام شده و این مسیر به نام خیابان خبرنگار نام گذاری شد که بزودی تابلوی این خیابان نیز نصب می گردد.
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.