Skip to Content


خودنمایی نماد میدان شهرداری میبد در وسط شهر هرات!


...نماد میدان جمهوری هرات که هیچ سنخیتی با فرهنگ و رسوم مردمان این شهر ندارد و میتوان گفت فرهنگ میبد در وسط این شهر خود نمایی می کند

 میبد خبر؛

آنچه مسلم است انتخاب درست چنین سمبل هایی برای هر شهر یا منطقه ای می تواند در چگونگی نگرش مخاطبین نسبت به ماهیت شهرها تأثیرگذار باشد. در این راستا هرچه المان ها بومی تر و نزدیک به فرهنگ عموم مردم باشد میتواند جذابتر و پویاتر باشد.

هر مسافری در ابتدای ورود به شهرها پیش از هر چیز به دنبال شناسایی فرهنگ آن شهر و یا کلیدهایی است که بتواند او را در این راه یاری کند. در طراحی شهری یکی از شیوه های پاسخگویی به این نیاز، خلق مجسمه ها و سمبل ها و قرار دادن آنها در میادین شهر است.

در شهر هرات نیز نکات بسیار زیادی وجود دارد که میتوان با اشاره تلویحی به آنها در قالب طرح هایی ویژه و تازه نسبت به احداث سمبل هایی خاص برای شهر اقدام نمود. از جمله سابقه ی تاریخی شهر هرات وجود قلعه های بزرگ و منحصر به فرد( که این شهر را دالکلات می نامند )، صنایع دستی مانند قالی بافی وگلیم بافی و یا شخصیت های نامی شهر همچون ریاضی هروی و... هر کدام می توانند در قالب طرحی مجزا نمود یافته و در قالب نمادهای شهری معرفی شوند.

از جمله در شهر هرات در میدان ورودی شهر که "هوبره" نماد محیط زیست استان در آن جای گرفته است تا حدودی بیان کننده مصداق مطالبی که گفته شد بود و می توان از آن به عنوان یک سمبل برای شهر هرات در نظر گرفت که البته جای بسی کار دارد و هنوز نتوانسته انتظارات و رضایت نسبی مردم را جلب کند .

و اما میدان جمهوری هرات که مهمترین و اصلی ترین میدان شهر است که شهرداری و مسولین شهر با صرف هزینه ای گزاف نمادی را در آن بنا کرده اند که هیچ سنخیتی با فرهنگ و رسوم مردمان این شهر ندارد و میتوان گفت فرهنگ میبد در وسط این شهر خود نمایی می کند .

در ابتدای امسال نمادی در وسط میدان جمهوری بنا شد که با همه زیبایی که داشته و دارد اما هیچ نشانی از هویت این شهر را نشان نمیدهد .و به نوعی تداعی کننده فرهنگ شهر دیگر است

میدان جمهوری هرات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.