Skip to Content

مصائب دامداران ندوشنی؛

خشکسالی عرصه را بردامداران ندوشنی تنگ کرده است


چند سالی است که زندگی دامداران ندوشنی دیگر به کامشان نیست و مشکلات زیادی باعث شده است این مردمان فشارهای کمر شکنی را متحمل شوند.

به گزارش میبد خبر، استان یزد از جمله استانهای کشور است که با پدیده مخرب ویرانگر خشکسالی مواجه شده است واغلب مردم با عوارض این پدیده خطرناک آشنائی دارند اما مهترین اقشاری که در معرض مستقیم آسیبهای این پدیده قرار دارند قشر زحمتکش کشاورزان ودامداران هستند که در خط مقدم تولید محصولات کشاورزی ودامی قرار دارند در چند سال اخیر در استان یزد هرچند تمام توجهات ونگاه ها معطوف به عوارض پدیده خشکسالی در مناطق مختلف جلب شده است واز توجه به اثرات مخرب این پدیده فراگیر در ندوشن  تا حدی می توان گفت غفلت صورت گرفته است اما متاسفانه به دلیل تغییرات اقلیمی وآب وهوایی این پدیده شوم گریبانگیر بخش ندوشن نیز شده است و اثرات ویرانگری وجبران ناپذیری نیز بر بخش های کشاورزی ودامداری این بخش  به عنوان یکی از قطب های اصلی تامین کننده دامی استان گذاشته است واز این روگزارش پیش رو منعکس کننده گوشه ای از آثار مخرب این پدیده ونگرانی فزاینده دامداران ندوشنی است که خواندن آن خالی از لطف نیست اظهارات یک دامدار : جعفری   یکی از دامداران  ندوشن است گفت  ۶۰۰راس گوسفند داشتم والان به دلیل خشکسالی ونبود علوفه ۳۰۰راس آنرا فروخته ام ودرصورت عدم کمک مسئولان به تدریج مابقی انها را خواهم فروخت وی افزود : بنده به همراه  فرزندانم در این منطقه به امر دامداری مشغول هستیم واگر این روند خشکسالی ادامه داشته باشد مجبور هستیم به شهر  برویم وتغییر فعالیت بدهیم زیرا ادامه این فعالیت ها ضرر فراوان وغیر قابل جبرانی به ما وارد نموده است.

آینده روشنی برای دامداران  متصور نیست چرا که اگر تا یکماه آینده مسئولان امر در خصوص حمایت از دامداران اقدامی نکنند شاهد بیکاری مردم وشاهد فروش دامها  خواهیم بود.

مهدی جعفری مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی ودامداران ندوشن  به عوارض پدیده شوم خشکسالی را بیان می کند ومی گوید :تا کنون به دلیل نبود علوفه دامی وخشکسالی بی سابقه دامداران مجبور هستند دام خود را به دلالان و واسطه ها  به قیمت ارزان بدهد وگاهی اوقات پول وسرمایه آنان توسط همین دلالان غارت می شود واین روند ادامه دارد واگر به سرعت توسط مسئولان اقدامی نشود شاهد بیکاری مردم خواهیم بود وی افزود : در حال حاضر علوفه های دامی با قیمت بیش از حد توسط واسطه ها به دست دامداران می رسد واین امر عرصه را بر دامداران تنگ کرده است.

جعفری در ادامه گفت ؛با توجه به وسعت خسارات وارده اقدامات انجام گرفته در حمایت از کشاورزان ودامداران راضی کننده نیست لذا ضرورت دارد هرچه سریعتر اعتبارات خشکسالی مناسبی جهت جبران خسارات وارده تخصیص یابد تا در جهت تامین علوفه یارانه دار وتامین آب شرب ومرمت چاه ها وقنوات وخرید دام  مازاد  دامداران  هزینه شود.

وی ادامه داد؛ خرید علوفه واستمهال تسهیلات بانکی را از دیگر راهکار های حمایت از کشاورزان ودامداران عنوان کرد.

در پایان از مسئولان امر انتظار می رود توجهی ویژه به وضعیت کشاورزی ودامپروری بخش ندوشن بعنوان یکی از قطب های اصلی دامداری استان داشته باشند وبا حمایتهای مناسب از تبدیل وضعیت فعلی به یک بحران تمام عیار جلوگیری کنند.

ندای ندوشن
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.