Skip to Content


خدمتی بی دقت


وقتی موزاییکهای مخصوص نابینایان در پیاده روهای خیابان هفت تیر میبد برعکس کار گذاشته میشود!

به گزارش "میبدخبر"،موزاییکهای مخصوص نابینایان در پیاده روهای خیابان هفت تیر میبد در نصف خیابان بصورت اشتباهی کار گذاشته شده است که ممکن است در رفت و آمد افراد نابینا مشکلاتی را به وجود آورد.
تصویر شماره 1 نیمه اشتباه
تصویر شماره 2 نیمه صحیح
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...