Skip to Content


حکم شستشوی لباس نجس با ماشین لباسشویی اتوماتیک


آیا لباس به وسیله ماشین لباسشویى اتوماتیکى که خود چند بار لباس را می شوید و آب آن را مى کشد پاک مى شود؟

اگر بعد از زوال {از بین رفتن} عین نجاست یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه با آب قلیل می شوید،پاک می کند[1].

لباسها پاک است.[2]

در شستن متنجس با آبکشی با این ماشین ها باید احتیاط شود اول در خارج شسته شود و بعد در ماشین بیاندازد مگر اینکه موقع آبکشی متصل به کر باشد 3- امام خمینی،استفتائات،ج1،ص119و120،س327 – خامنه ای،استفتاءاز دفتر ایت الله خامنه ای:02537474قم-05132229700مشهد [1]

2-  مکارم استفتاءاز دفترآیت الله مکارم02537473قم - نوری همدانی هزارویک مسأله فقهی،ج2،ص14،س35- سیستانی استفتاء از دفتر آقای سیستانی:025377836464قم.

- بهجت استفتاء از دفترآیت الله بهجت:02537743271 قم )[3]

 

موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.