Skip to Content


حکم خونی که در تخم مرغ دیده می شود؟


با تشکر از مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد

با تشکر از مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد

  حکم خونی که در تخم مرغ دیده می شود چیست؟

- نجس نیست ولی احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کندواگر خون را با زرده بهم بزنند که از بین برود خوردن آن زرده هم  مانعی ندارد . (امام خمینی،توضیح المسائل،ص14،م98)

   - محکوم به طهارت است ولی خوردن آن حرام است.(خامنه ای،اجوبۀ الاستفتائات،ص51، س269)

   - اگر خون داخل زرده باشد می توانید از سفیده استفاده کنید وباید زرده را دور بریزید ولی اگر در سفیده باشد می توانید زرده را استفاده کنید وسفیده را دور بریزید.(بهجت،توضیح المسائل ،ص26،م102)

   - پاک است واحتیاط مستحب آن است که اجتناب کند (از زرده ای که خونی است).(سیستانی،توضیح المسائل،ص34،م105)

   - نجس نیست واحتیاط مستحب از آن  اجتناب شود.(فاضل،توضیح المسائل،ص20،م102) 

   - نجس نیست وبنابر احتیاط واجب از خوردن آن اجتناب شود.(مکارم،توضیح المسائل،ص34،م104)

   - خوردن آن حرام وبنابر احتیاط واجب محکوم به نجاست است.(وحید خراسانی،،توضیح المسائل،ص208،م99)

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.