Skip to Content


حمله دشمن به حضرات آیات جنتی، یزدی و مصباح نشانه اثرگذاری آنها است


آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه حمله دشمن به حضرات آیات جنتی، یزدی و مصباح نشانه اثرگذاری آنها است، گفت: توطئه اصلی دو قطبی کردن خبرگان است. به گزارش "میبدخبر"از فارس، آیت الله موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه  حمله دشمن به حضرات آیات جنتی، یزدی و مصباح نشانه اثرگذاری آنها است، اظهار داشت:  توطئه اصلی دو قطبی کردن خبرگان است. آیت‌الله موحدی‌کرمانی تصریح کرد: با تحقق حضور حداکثری در انتخابات، نتیجه هرچه باشد شکست دشمن است، و اجتناب از موضع تهمت ایجاب می کند از ادعاهای دشمن اعلام برائت شود. دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه آیت الله جنتی با شجاعت امید برای اثرگذاری فشارهای سیاسی برای نادیده گرفتن قانون را به یأس تبدیل کرد،‌یادآور شد: آیت الله یزدی با تدبیر در اداره مجلس خبرگان مانع تنش زایی در کشور و یک حامی جدی برای رکن ولایت فقیه محسوب می‌شود. وی خاطرنشان کرد: آیت الله مصباح یزدی با حضور در جبهه مصاف ایدئولوژیک به افزایش بصیرت جوانان یاری رساند مشروح گفت‌و‌گوی آیت‌الله موحدی‌کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با ارگان رسانه‌ای موتلفه «شما» درباره پروژه دخالت بیگانگان در انتخابات خبرگان در ادامه آمده است:     * حضرت آیت الله موحدی کرمانی، این روزها شاهد تبلیغ گسترده رسانه های ضد انقلاب به خصوص رسانه های انگلیسی درباره رأی سلبی هستیم. ریشه این طمع و دخالت در انتخابات را چه ارزیابی می فرمایید؟ - اختلاف افکنی برای دستیابی به اهداف، روش قدیمی انگلیسی ها است. چنین رفتاری از سوی آنها چندان مورد تعجب نیست. آنها از قرن 19 در داخل کشورمان از طرق مختلف با اختلاف افکنی سعی به تأمین منافع خودشان را داشته اند. حضرات علمایی که در عرصه انتخابات خبرگان حاضر هستند؛ شأن بالاتری از چنین مباحثی دارند. نباید به ادعاهای رسانه های مغرض که مصداق خبر فاسق است اعتنا کرد. هدف اصلی این رسانه ها تغییر شکل مجلس خبرگان از نقطه اتکای مورد وفاق ملت به مجلسی دو قطبی شده و دارای عدم انسجام داخلی است. از این رو هر گونه اقدامی که یاریگر دشمن در این نقشه باشد؛ مذموم و ناصواب است.   * راهکار مقابله با این رفتارها چه باید باشد که بازی در زمین دشمن نباشد؟ - از جمله راه های خنثی کردن این توطئه، موضع شفاف همه علیه دشمنان آشکار نظام اسلامی است. گاهی تذکر خطوط قرمز برای ناامید کردن دشمن لازم است. اجتناب از موضع تهمت ایجاب می کند که در چنین مواقعی از ادعاهای دشمن اعلام برائت شود. البته اینکه عده ای برای اثبات حیات سیاسی خود و ادعای تأثیرگذاری به چنین اقداماتی دست می زنند که نتیجه وضعی آن مشارکت گسترده مردم در انتخابات و تقویت کننده نظام است، نشان از آن دارد که از تمام تلاشهای براندازانه سابق ناامید شده اند و قصد وجهه تراشی برای خود را دارند.   * سه فقیه که مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز هستند؛ مورد هجمه بیشتری قرار گرفته اند. علت این موضوع چیست؟ - مخالفت دشمن نشان از اثرگذاری است. آیت الله جنتی با شجاعت در عمل به قانون به عنوان «دبیر شورای نگهبان قانون اساسی» امید برای اثرگذاری فشارهای سیاسی برای نادیده گرفتن قانون را به یأس تبدیل کردند. آیت الله یزدی با تدبیر در اداره مجلس خبرگان پس از رحلت آیت الله مهدوی کنی مانع از عملی شدن تلاش های برای تنش زایی در کشور شدند و یک حامی جدی برای رکن ولایت فقیه محسوب می شوند. آیت الله مصباح یزدی نیز با پاسخ به شبهات فکری و حضور در جبهه مصاف ایدئولوژیک با طرح هایی در حوزه و دانشگاه به افزایش بصیرت جوانان یاری رساندند. مهمترین ویژگی هر سه حمایت از ولایت فقیه است و دشمن با حمله به آنها در حقیقت قصد حمله به مقام معظم رهبری را دارد. تلاش دشمنان در این موضوع نشانه نقش مؤثر این اعزه در تقویت نظام است. خوشبختانه مردم ما به این دشمنی ها عادت کرده اند و دقت دارند  ببینند دشمن چه می خواهد تا درست صد در صد بعکس آن عمل کنند. ممکن است عناصری ضعیف النفس هم که مرعوب آمریکا و غربند، به توصیه آنها عمل کنند. اما واقع این است که شب پره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. این عزیزان در هر محله ای از رأی در این انتخابات قرار گیرند، در میان مردم از احترام خاصی برخوردارند و در زمره سروران و بزرگان خبرگان هستند.   * به نظر شما نتیجه این تلاش دشمن در انتخابات خبرگان چه خواهد شد؟ - این موضوع دو جنبه دارد، اول اینکه آیا دشمن موفق خواهد شد؟ به نظر بنده اگر حضور حداکثری در انتخابات محقق شود، نتیجه انتخابات هرچه باشد شکست دشمن است. حتی اگر آنها برای خود موفقیت های تصنعی بتراشند که رتبه فردی را مثلا از نفر چهارم به نفر پنجم رسانده اند. جنبه دوم این است که دقت کنیم دشمن چه افقی را در نظر گرفته است. یکی از دعوت کنندگان به آنچه خودشان «رأی سلبی» نامیده اند؛ کسی است که علیه آقای هاشمی مقالات بسیار تندی نوشت و تهمت های بسیاری به ایشان و دیگر اعضای فهرست خبرگان زد. حال در آمریکا نشسته است و دعوت به رأی به همین افراد می کند. قطعا این دعوت او دلسوزانه نیست. بلکه هر مقدار توفیق در اختلاف افکنی میان علمای خبرگان برای او نتیجه مطلوبی برای سکو شدن آن در اختلاف افکنی های بعدی خواهد بود. لذا معتقدم دو قطبی شدن بدترین آفت برای مجلس خبرگان است و مهمترین نتیجه ای که باید دنبال کرد، ممانعت از این دو قطبی سازی های تصنعی است. البته مردم بصیر ما به خوبی ترفندهای دشمن را شناخته اند. دشمن در صدد دو قطبی کردن نظام و دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی است؛ تا در فضای اختلاف به اهداف خود برسد. مردم به ویژه جمیع علمای والامقام اجازه تحقق چنین امر خطرناکی را نداده و نخواهند داد.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه حمله دشمن به حضرات آیات جنتی، یزدی و مصباح نشانه اثرگذاری آنها است، گفت: توطئه اصلی دو قطبی کردن خبرگان است.

به گزارش "میبدخبر"از فارس، آیت الله موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه  حمله دشمن به حضرات آیات جنتی، یزدی و مصباح نشانه اثرگذاری آنها است، اظهار داشت:  توطئه اصلی دو قطبی کردن خبرگان است.

آیت‌الله موحدی‌کرمانی تصریح کرد: با تحقق حضور حداکثری در انتخابات، نتیجه هرچه باشد شکست دشمن است، و اجتناب از موضع تهمت ایجاب می کند از ادعاهای دشمن اعلام برائت شود. دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه آیت الله جنتی با شجاعت امید برای اثرگذاری فشارهای سیاسی برای نادیده گرفتن قانون را به یأس تبدیل کرد،‌یادآور شد: آیت الله یزدی با تدبیر در اداره مجلس خبرگان مانع تنش زایی در کشور و یک حامی جدی برای رکن ولایت فقیه محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آیت الله مصباح یزدی با حضور در جبهه مصاف ایدئولوژیک به افزایش بصیرت جوانان یاری رساند

مشروح گفت‌و‌گوی آیت‌الله موحدی‌کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با ارگان رسانه‌ای موتلفه «شما» درباره پروژه دخالت بیگانگان در انتخابات خبرگان در ادامه آمده است:  

 

* حضرت آیت الله موحدی کرمانی، این روزها شاهد تبلیغ گسترده رسانه های ضد انقلاب به خصوص رسانه های انگلیسی درباره رأی سلبی هستیم. ریشه این طمع و دخالت در انتخابات را چه ارزیابی می فرمایید؟

- اختلاف افکنی برای دستیابی به اهداف، روش قدیمی انگلیسی ها است. چنین رفتاری از سوی آنها چندان مورد تعجب نیست. آنها از قرن 19 در داخل کشورمان از طرق مختلف با اختلاف افکنی سعی به تأمین منافع خودشان را داشته اند. حضرات علمایی که در عرصه انتخابات خبرگان حاضر هستند؛ شأن بالاتری از چنین مباحثی دارند. نباید به ادعاهای رسانه های مغرض که مصداق خبر فاسق است اعتنا کرد. هدف اصلی این رسانه ها تغییر شکل مجلس خبرگان از نقطه اتکای مورد وفاق ملت به مجلسی دو قطبی شده و دارای عدم انسجام داخلی است. از این رو هر گونه اقدامی که یاریگر دشمن در این نقشه باشد؛ مذموم و ناصواب است.

 

* راهکار مقابله با این رفتارها چه باید باشد که بازی در زمین دشمن نباشد؟

- از جمله راه های خنثی کردن این توطئه، موضع شفاف همه علیه دشمنان آشکار نظام اسلامی است. گاهی تذکر خطوط قرمز برای ناامید کردن دشمن لازم است. اجتناب از موضع تهمت ایجاب می کند که در چنین مواقعی از ادعاهای دشمن اعلام برائت شود.

البته اینکه عده ای برای اثبات حیات سیاسی خود و ادعای تأثیرگذاری به چنین اقداماتی دست می زنند که نتیجه وضعی آن مشارکت گسترده مردم در انتخابات و تقویت کننده نظام است، نشان از آن دارد که از تمام تلاشهای براندازانه سابق ناامید شده اند و قصد وجهه تراشی برای خود را دارند.

 

* سه فقیه که مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز هستند؛ مورد هجمه بیشتری قرار گرفته اند. علت این موضوع چیست؟

- مخالفت دشمن نشان از اثرگذاری است. آیت الله جنتی با شجاعت در عمل به قانون به عنوان «دبیر شورای نگهبان قانون اساسی» امید برای اثرگذاری فشارهای سیاسی برای نادیده گرفتن قانون را به یأس تبدیل کردند. آیت الله یزدی با تدبیر در اداره مجلس خبرگان پس از رحلت آیت الله مهدوی کنی مانع از عملی شدن تلاش های برای تنش زایی در کشور شدند و یک حامی جدی برای رکن ولایت فقیه محسوب می شوند. آیت الله مصباح یزدی نیز با پاسخ به شبهات فکری و حضور در جبهه مصاف ایدئولوژیک با طرح هایی در حوزه و دانشگاه به افزایش بصیرت جوانان یاری رساندند. مهمترین ویژگی هر سه حمایت از ولایت فقیه است و دشمن با حمله به آنها در حقیقت قصد حمله به مقام معظم رهبری را دارد.

تلاش دشمنان در این موضوع نشانه نقش مؤثر این اعزه در تقویت نظام است. خوشبختانه مردم ما به این دشمنی ها عادت کرده اند و دقت دارند  ببینند دشمن چه می خواهد تا درست صد در صد بعکس آن عمل کنند. ممکن است عناصری ضعیف النفس هم که مرعوب آمریکا و غربند، به توصیه آنها عمل کنند. اما واقع این است که شب پره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. این عزیزان در هر محله ای از رأی در این انتخابات قرار گیرند، در میان مردم از احترام خاصی برخوردارند و در زمره سروران و بزرگان خبرگان هستند.

 

* به نظر شما نتیجه این تلاش دشمن در انتخابات خبرگان چه خواهد شد؟

- این موضوع دو جنبه دارد، اول اینکه آیا دشمن موفق خواهد شد؟ به نظر بنده اگر حضور حداکثری در انتخابات محقق شود، نتیجه انتخابات هرچه باشد شکست دشمن است. حتی اگر آنها برای خود موفقیت های تصنعی بتراشند که رتبه فردی را مثلا از نفر چهارم به نفر پنجم رسانده اند.

جنبه دوم این است که دقت کنیم دشمن چه افقی را در نظر گرفته است. یکی از دعوت کنندگان به آنچه خودشان «رأی سلبی» نامیده اند؛ کسی است که علیه آقای هاشمی مقالات بسیار تندی نوشت و تهمت های بسیاری به ایشان و دیگر اعضای فهرست خبرگان زد. حال در آمریکا نشسته است و دعوت به رأی به همین افراد می کند. قطعا این دعوت او دلسوزانه نیست. بلکه هر مقدار توفیق در اختلاف افکنی میان علمای خبرگان برای او نتیجه مطلوبی برای سکو شدن آن در اختلاف افکنی های بعدی خواهد بود. لذا معتقدم دو قطبی شدن بدترین آفت برای مجلس خبرگان است و مهمترین نتیجه ای که باید دنبال کرد، ممانعت از این دو قطبی سازی های تصنعی است.

البته مردم بصیر ما به خوبی ترفندهای دشمن را شناخته اند. دشمن در صدد دو قطبی کردن نظام و دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی است؛ تا در فضای اختلاف به اهداف خود برسد. مردم به ویژه جمیع علمای والامقام اجازه تحقق چنین امر خطرناکی را نداده و نخواهند داد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.