Skip to Content

فراخوان شهرداری میبد

تهیه طرح جامع حریم شهر میبد


شهرداری میبد در نظر دارد، جهت حفظ و صیانت از حریم شهر میبد و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، از مشاورین ذیصلاح جهت تهیه طرح جامع حریم شهر، دعوت به عمل آورد.

شهرداری میبد در نظر دارد، جهت حفظ و صیانت از حریم شهر میبد و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، از مشاورین ذیصلاح جهت تهیه طرح جامع حریم شهر، دعوت به عمل آورد.

مشاورین محترم، مدارک ذیل تا تاریخ 93/11/20 به آدرس شهرداری میبد، واحد طرح ها ارسال نمایند.

1. شرح خدمات طرح جامع حریم

2. برنامه زمانی و گانت چارت

3. قیمت تهیه طرح

4.رتبه و مدارک فنی شرکت

5. سوابق کاری

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.