Skip to Content


تفاوت سیاست قدیم با حالا!


تو کل فامیل ما فقط پسر عمه بود که سیاسی بود ..یک بار هم ساواک گرفتش به خاطر همکاری با شهید صدوقی!

قدیمها خوب بود

خیلی خوب

تو کل فامیل ما فقط پسر عمه بود که سیاسی بود ..یک بار هم ساواک گرفتش به خاطر همکاری با شهید صدوقی

البته تو شهر ما این مسائل زود حل میشد چون شهید صدوقی همه کاره شهر بود ..

ساواکیها هم خیلی عرضه ای نداشتند یا حریف نبودند .

برای همین !! همه اعلامیه های امام اونجا دریافت و تایپ میشد و بعد از آن به کشور ارسال میگردید

اون پسر عمه بعدشم موافق حکومت نبود ..کلا مخالف بود ..زمون شاه با شاه بعدشم با امام

الان ولی خیلی بد شده

خیلی بد

دیگه به جای یک !! همه شده ان سیاسی ! فقط بچه های زیر ده دوازده سال و مادر من سیاسی نیستند ... همه سیاسی اند

خیلی بد هست ... وقتی دور یه سفره مینشینیم فقط کافیه دو نفر نظرات مشابه نداشته باشند ... چپ و راست متلک رد و بدل میشود

و اینها همه باعث کدورت است

باعث دور شدن خانواده از هم

تا تلویزیون روشن میشود موافق در وصف و مخالف در مذمت آن که حرف میزند داد سخن میرانند!!! و این میشود کدورت ..میشود دور شدن از هم ..... 

خیلی بد شده
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.