Skip to Content

روایت تصویری از:


ماه مبارک رمضان، دهان روزه و گرمای طاقت فرسا و شدید کویری، هیچکدام باعث نشد تا مردم میبد در پاسخ به دعوت ولی امرشان تعلل کنند

به گزارش میبد خبر، مردم میبد نیز هم صدا با مردم تمام کشور، امروز فریاد حمایت از مظلوم سر دادند.

لنزهای دوربین از به تصویر کشیدن این حماسه حضور، قاصر ماند.

 
رای شما
میانگین (5 آرا)
The average rating is 3.4 stars out of 5.


گزارش گزارش

چهره واقعی آمریکا در پیمان شکنی در جهان آشکار شد
مسئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:بیست و سومین اهدای عضو در سال جاری با ایثار و فداکاری کودک خردسال در یزد انجام شد.
بیست و پنجمین سفر کاروان پیاده علی ابن موسی الرضا(ع)، حرکت خود را از محل بیت الرضا(ع) بافق آغاز کرد.