Skip to Content


تابلوهای عجیب و غریب خیابان جنگل آباد میبد+عکس


خیابان جنگل آباد میبد( خیابان مابین پل عیشی ده آباد و خانقاه) تابلوهایی عجیب دارد که دیدن آن ما را به تامل در رسیدگی به این منطقه شهری وامیدارد.

به گزارش " میبد خبر"؛ زمانی که فردی وارد یک شهر می‌شود حال اگر آشنا باشد در مسیر و راه اصلی که می‌خواهد برود قرار می‌گیرد اما اگر یک فرد ناآشنا وارد شهری شود در کنار مواردی که برای خودش پیش میاید گاها مواردی را ازلحاظ ترافیکی در شهر ایجاد می‌کند.

حال اگر این فرد بتواند با تابلوهای راهنمایی که در سطح شهر به‌طور مناسب و در جا و مکان مخصوص خودش به فضا و محلی که می‌خواهد برود راهنمایی شود کمترین موضوع را می‌توان در این خصوص شاهد بود و هم در مصرف بنزین و سوخت و همچنین وقت صرفه‌جویی قابل‌توجهی می‌شود.

اینک تمام مجموعه‌های شهری درصدد این هستند که مراکز و معابر شهر را با توجه به نیازهای هرروزه شهروندان بانام و نشانی برای همگان اعلام کنند تا کمترین زمان و هزینه‌بر گردن خود شهر و مردم قرار گیرد اما در برخی موارد شاهد هستیم که مجموعه‌های مدیریت شهری در این خصوص اندکی کم‌کاری می‌کنند.
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 1.0 stars out of 5.