Skip to Content


بیانیه جدید برادر شیخ نمر: عدم تحویل پیکر شیخ نمر


بعد از گذشت چهل روز از اعدام رهبر شیعیان عربستان و سه تن از جوانان شیعه معترض این کشور؛ خانواده‌های شهدا از پادشاه عربستان خواسته‌اند با تحویل پیکر شهدا به خانواده‌هایشان موافقت کند.  «محمد النمر» برادر شیخ نمر [روحانی بارز شیعه که به دست آل سعود اعدام شد] در صفحه توییتر خود بیانیه‌‌ای از سوی خانواده‌های النمر، الربح، صویمل و الشیوخ منتشر کرده است که به مناسبت چهل روز از اعدام عزیزانشان صادر شده است. علی الربح، محمد الشیوخ و محمد علی الصویمل سه جوان شیعه عربستانی بودند که به همراه شیخ نمر در روزهای نخست ماه ژانویه میلادی اعدام شدند. خانواده‌های این افراد نوشته‌اند که با وجود گذشت چهل روز از این حادثه هنوز نتوانسته‌اند درد آن را درک و هضم کنند و هنوز به همراه مردم جهان می‌پرسند: چه شد که چنین اتفاقی رخ داد، دلایل منطقی برای اتهام زنی به شیخ نمر و یاران مسالمت جوی او چه بود که آنها را میان افرادی که دستانشان به خون بیگناهان آلوده بود و با اتهام «تروریست» اعدام کردند. در این بیانیه آمده که خانواده‌های قربانیان بار دیگر از این حادثه ابراز تأسف کرده و اعلام می‌کنند که پناهشان فقط خدایی است که یار مظلومان و محرومان است؛ اگر امروز هم درخواستی داشته باشیم تکرار مطالباتمان برای تحویل گرفتن پیکر این شهدا است. آنها همچنین از «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و مسئولان ذیربط خواسته‌اند که به درخواست آنها پاسخ مثبت دهند و تأکید کردند که این یکی از حقوق اولیه آنها به عنوان خانواده شهداست که پیکر عزیزانشان را به صورت مناسب در شهر محل تولدشان به خاک بسپارند. عربستان در دوازدهم دیماه گذشته اعلام کرد رهبر شیعیان عربستان به همراه سه تن از جوانان معترض این کشور را به اتهام فعالیت تروریستی و مخالفت با وی امر اعدام کرده است

بعد از گذشت چهل روز از اعدام رهبر شیعیان عربستان و سه تن از جوانان شیعه معترض این کشور؛ خانواده‌های شهدا از پادشاه عربستان خواسته‌اند با تحویل پیکر شهدا به خانواده‌هایشان موافقت کند.

 «محمد النمر» برادر شیخ نمر [روحانی بارز شیعه که به دست آل سعود اعدام شد] در صفحه توییتر خود بیانیه‌‌ای از سوی خانواده‌های النمر، الربح، صویمل و الشیوخ منتشر کرده است که به مناسبت چهل روز از اعدام عزیزانشان صادر شده است.

علی الربح، محمد الشیوخ و محمد علی الصویمل سه جوان شیعه عربستانی بودند که به همراه شیخ نمر در روزهای نخست ماه ژانویه میلادی اعدام شدند.

خانواده‌های این افراد نوشته‌اند که با وجود گذشت چهل روز از این حادثه هنوز نتوانسته‌اند درد آن را درک و هضم کنند و هنوز به همراه مردم جهان می‌پرسند: چه شد که چنین اتفاقی رخ داد، دلایل منطقی برای اتهام زنی به شیخ نمر و یاران مسالمت جوی او چه بود که آنها را میان افرادی که دستانشان به خون بیگناهان آلوده بود و با اتهام «تروریست» اعدام کردند.

در این بیانیه آمده که خانواده‌های قربانیان بار دیگر از این حادثه ابراز تأسف کرده و اعلام می‌کنند که پناهشان فقط خدایی است که یار مظلومان و محرومان است؛ اگر امروز هم درخواستی داشته باشیم تکرار مطالباتمان برای تحویل گرفتن پیکر این شهدا است.

آنها همچنین از «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و مسئولان ذیربط خواسته‌اند که به درخواست آنها پاسخ مثبت دهند و تأکید کردند که این یکی از حقوق اولیه آنها به عنوان خانواده شهداست که پیکر عزیزانشان را به صورت مناسب در شهر محل تولدشان به خاک بسپارند.

عربستان در دوازدهم دیماه گذشته اعلام کرد رهبر شیعیان عربستان به همراه سه تن از جوانان معترض این کشور را به اتهام فعالیت تروریستی و مخالفت با وی امر اعدام کرده است
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.