Skip to Content


برگزاري جشن تولد در ادارات حسن است يا عيب؟!


اگر به زعم مدير كل به هر دليلي خوب است!پيشنهاد مي گردد طرح توجيهي خود را به کمیته تخصصی نظام پیشنهادها استانداری ارسال تا به كليه ارگانها ابلاغ و همه از محاسن اين طرح انسان ساز بهره مند گردند؟!

میبد خبر؛ ازهیچ کس ملاحظه نکنید این رئیس است این مرئوس است أبدا این مسائل در کار نباشد وقتی دیدید بر خلاف مسیرعمل می کند وچهره انقلاب را مشوه میکندهمه موظفند به او بگویند که کارت انحراف بود نکن و جلویش رابگیرند (صحیفه نورجلد7ص 33-34)

 أخیرأ مدیر کل محترم کتابخانه ها از اقدامشان در برگزاری جشن در اداره دفاع کردند.خداوند را شاهد مي گيرم قصد مته به خشخاش گذاشتن را نداشته و بلكه تنها نظر به ارزش ها و آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي دارم و از طرفی چون گسترش این عمل ناشایست در سایر ادارات نیز محتمل است مواردی ذکر می شود.اهم محور توجيهات ایشان اين بود كه جشن تولد اينجانب با پول شخصي كاركنان و تنها در 15 دقيقه بوده است:
1. درهرحال برگزاري جشن تولد دراداره يا خوب است و محاسني دارد يا عیب است و تبعاتي دارد؟!اگر به زعم مدير كل به هر دليلي خوب است!پيشنهاد مي گردد طرح توجيهي خود را به کمیته تخصصی نظام پیشنهادها استانداری ارسال تا به كليه ارگانها ابلاغ و همه از محاسن اين طرح انسان ساز بهره مند گردند؟!و در غير اين صورت از آن دفاع نكنيد!
2. فرموديد هزينه ها از پول بيت المال نبوده،خانم دوست فاطمیها ما حقوق مي گيريم تا در ازاي آن زماني را جهت خدمت به مردم اختصاص دهيم فلذا اين "وقت" متعلق به بيت المال است وهر چه از اين وقت براي امورات شخصي تضييع شود در واقع از سرمايه بيت المال هزينه شده .آيا جز اين است؟!پس چرا؟
3. شما كجاي كاريد؟علي(ع) وقتي مي خواست صحبت شخصي كند، شمع بيت المال را خاموش كرد. قلم شخصي او با قلم بيت المالش یکی نبود،مگر نه اينكه الگوي ما مولاي متقيان است.؟!چرا ما با اعمالمان گفتمان انقلاب اسلامي را تحريف مي كنيم!! چرا ندانسته كشور را به پرتگاه مي بريم!!مگر نمي دانيد مردم چشمشان به مسئولين است.
4. امام راحل فرمودند مردم ولي نعمت ما هستند و اگر اين مردم نبودند ما يا در زندان ها، يا تبعيد گاهها، يا حداقل در انزوا بوديم حال كه اين مردم ما را از گوشه زندان ها بيرون آوردند و به ما پست و مقام دادند آيا رواست جواب مردم را با جشن تولد و اقدامات اشرافي گونه بدهيم؟به خدا قسم كوچكترين كم كاري.تعلل در خدمت به مردم حتي يك دقيقه خيانت به اين مردم است.
5. مستحضريد در ادارات براي شروع يك كار جمعي فقط 15 دقيقه  طول ميكشد كه همكاران جمع شوند.وقتی ذهنیت و تمرکز بر کار اداری نباشد حضور فيزيكي شخص در اداره به چه کار آید؟وقتي كارمنداني بخواهند براي مديرشان جشني بگيرند حداقل يك روز قبل ذهنيت ها به سمت و سوي اين كار مي رود جهت برنامه ريزي و.چندين ساعت قبل و بعد از جشن همه ذهنيت ها متوجه اين جشن است لذا عملكرد اداري شخص به حداقل مي رسد.
6. گيريم 15 دقيقه(كه البته محال است)،البته20كارمندهریک 15 دقيقه، بازهم قابل اغماض است،اما وقتی بر آن مهر صحه زده شود از فردا خواهيم ديد.هر مديري براي خودش جشن تولد ميگيرد.حساب كنيد در طول سال چقدر از وقتي كه بايد براي رفع مشكلات گذاشته شود به هدر ميرود.به مرور اين توقع مي شود كه براي کارمندان نيز جشن گرفته شود ديگر واويلاست.قرار نيست يك شبه فرهنگ اسلامي رو به ضعف رود و يك شبه فاتحه اسلام خوانده شود لذاعقلاً آتش را درنطفه بايد خاموش كرد.
7. امروز يكي از وظايف مسئولان اعتماد سازي نسبت به نظام است، اين حقير هرشب افراد بي بضاعتي را مي بينم كه براي سير كردن شكمشان دچار مشکل هستند، مولاي متقيان فرمود انسان مسلمان این را ببيند و نگرید شیعه ما نیست.در اين برهه كه مردم گريبانگير مشكلات معيشتيند چه كسي شهادت ميدهد كه برگزاري جشن در اداره موجب جلب اعتماد مردم ميشود.شما در دولتي مسئوليد كه مزين به نام تدبيرواميداست آيا عمل خود را نوعي اميد دادن به مردم مي دانيد؟! نمي خواهم جشن تولد در محيط كاري را نوعي رفتار بچگانه تعبیر کنم اما بهترست كمي بيانديشيم.
8. هنوز مادران و پدراني هستند كه چشم به راه فرزندانشان هستند، اينان به تسلي خاطر نياز دارند بدیهیست این نوع رویکرد در ادارات نميتواند موجب تسلي خاطر خانواده هاي شهدا شود و نوعي نمك بر زخم آنها پاشيدن است.
9. همه ما جايز الخطاییم چه خوب كه در صورت انجام عمل ناشايست متنبه شده و زمينه تكرار آن عمل را فراهم نسازيم اين از ويژگي انسان های وارسته است كه در صورت اشتباه بر مقام توجيه بر نمي آيند.توجيه عمل ناشايست عذر بدتر از گناه است.
10. ما در حوزه نشر فرهنگ كتابخواني بسيار ضعيف هستيم،سرانه كتابخواني بسيار پايين است،لذا بايد با كار بي وقفه به اين موضوع پرداخت (يا ايها ألذين آمنوا آمنوا....) 

یزد رسا
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...