Skip to Content

مدير دفتر مديريت مصرف شركت آبفا :

با نصب سايبان كولر 10 الي 15 درصد در مصرف آب صرفه جويي كنيد


مدير دفتر مديريت مصرف شركت آبفا گفت : نصب سايبان بر روي كولر هاي آبي مي تواند به تنهايي 10الي 15 درصد ميزان مصرف آب را كاهش دهد .

به گزارش میبد خبر سياوش پاكدل با بيان اينكه ميزان مصرف آب در هر كولر آبي در استان 40 متر مكعب برآورد مي گردد خاطرنشان كرد : با توجه به وجود 400  هزار كولر آبي در استان ، 16 ميليون متر مكعب آب در سال به وسيله اين كولرها مصرف مي گردد .

پاكدل نصب سايبان بر روي كولر را از مهم ترين راهكارهاي صرفه جويي در مصرف آب عنوان كرد و افزود : در زير سايبان قراردادن كولر ضمن كاهش مصرف انرژي، از تابش مستقيم نور خورشيد و هدر روي مقدار زيادي آب ناشي از تبخير جلوگيري مي كند .

وي در ادامه استفاده از كولر هاي  به رنگ سفيد كه بيشترين بازتابش نور را دارا هستند ، اطمينان از سلامت شناور كولر جهت جلوگيري از سرريز آب ، عايق بندي كانال كولر جهت جلوگيري از هدر روي سرما و افزايش راندمان كولر و هم چنين عدم استفاده از دور تند كولر را از ديگر اقدامات مؤثر در كاهش مصرف آب معرفي كرد .

پاكدل استفاده از  كليد هاي ترموستات ونصب آنها را يكي ديگر از روش هاي موثر در كاهش مصرف انرژي و آب  برشمرد و اظهار داشت : كليدهاي هوشمند اين توانايي را دارند كه با توجه به اندازه گيري دماي محيط روشن و خاموش شده و از مصرف بيهوده آب و انرژي جلوگيري نمايند .
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.