Skip to Content


با فرجام کار نقیبی زاده، زارعی سرپرست شهرداری میبد شد


درجلسه امروز شورا با توجه به مسایل مطرح شده پیرامون شهردار و قانون منع بکارگیری افراد بازنشسته،نقیبی زاده از سمت شهردار کنار گذاشته شد.

به گزارش "میبدخبر"،در جلسه امروز عصر شورا ، اعضا با توجه به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی و پیگیریهای قانونی و بازنشسته بودن نقیبی زاده،استعفای ارایه شده شهردار در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه اعضای شورا با توجه به این قانون استعفای شهردار را پذیرفته و نقیبی زاده از سمت شهردار کنار گذاشته شد و با توجه به قوانین شورا مهندس زارعی معاونت شهرداری میبد به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.