Skip to Content


با فرجام کار نقیبی زاده، زارعی سرپرست شهرداری میبد شد


درجلسه امروز شورا با توجه به مسایل مطرح شده پیرامون شهردار و قانون منع بکارگیری افراد بازنشسته،نقیبی زاده از سمت شهردار کنار گذاشته شد.

به گزارش "میبدخبر"،در جلسه امروز عصر شورا ، اعضا با توجه به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی و پیگیریهای قانونی و بازنشسته بودن نقیبی زاده،استعفای ارایه شده شهردار در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه اعضای شورا با توجه به این قانون استعفای شهردار را پذیرفته و نقیبی زاده از سمت شهردار کنار گذاشته شد و با توجه به قوانین شورا مهندس زارعی معاونت شهرداری میبد به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...