Skip to Content

روایت تصویری:

بازسازی صحنه های واقعه عاشورا در «حسینیه اعظم شهیدیه» میبد


طبق سنت هر سال، همزمان با روز عاشورای حسینی، مراسم بازسازی واقعه عاشورا در حسینیه اعظم شهیدیه میبد برگزار شد.

میبد خبر؛

باز این چه شورش است که در خلق عالم است         باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

هرساله با فرارسیدن روز عاشورا، مراسم تعزیه خوانی و بازسازی صحنه هایی از واقعه عاشورا در حسینیه اعظم شهیدیه میبد برگزار می شود.

امسال نیز طبق سنوات گذشته، مراسم پرشوری در این حسینیه با حضور علما و امام جمعه موقت میبد برگزار شد.

تصاویر از: محمد رضا دهقانی و ابوالفضل شیخی


رای شما
میانگین (14 آرا)
The average rating is 3.5714285714285716 stars out of 5.