Skip to Content


آیین نخل برداری ظهر عاشورا فیروزآباد به روایت تصویر


"میبدخبر" عکس:محمد حسین دهقانی

"میبدخبر"

عکس:محمد حسین دهقانی
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...