Skip to Content


آیت‎الله جوادی آملی: تضمین سود در سپرده‎های بانکی ربا است


حضرت آیت‎الله جوادی آملی گفت: یک کسی می‎گوید چه در شرایط تحریم، چه در شرایط رکود و چه در شرایط تورم این معامله‎ای که با بانک می‎کنید سود می‎دهد و یقینا20 درصد هم سود می‎دهد، این یک علم غیب می‎خواهد، این همان ربا است.

به گزارش میبدخبر، حضرت آیتالله عبدالله جوادی آملی امروز در مسجد اعظم به تفسیر بخش پایانی سوره مبارکه فتح پرداخت و گفت: در بخش پایانی سوره مبارکه فتح چون ضرورت دارد که نام مبارک حضرت پیامبر(ص) آورده شود، نام ایشان آورده شد، عظمت و شکوه پیامبر اکرم(ص) در قرآن پیش از این تبیین شده است، وصف آن حضرت و وصف همراهان آن حضرت به طور مبسوط در انجیل و تورات هم آمده است، اوصاف آن حضرت بخشی مربوط به موارد اخلاقی و احکامی و فقهی و تزکیه است و بخشی هم مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است.

وی با اشاره به برخی ویژگیهای ذکرشده در قرآن درباره پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: یکی از آنها اصل تبشیر است و دیگر بیان احکام اعتقادی و تربیتی و فقهی آنان است، پیامبر اکرم(ص) زنجیری که در دست و پای مردم است را باز میکند، یا آداب و سنن جاهلی است، یا استعمار و استکبار و استثمار بیگانگان است را باز میکند، فرمود آن غل و زنجیری که در گردن اینان است را برمیدارد، اگر استثمار و استکبار و استحمار و استعمار است، این غل و زنجیر را برمیدارد و گاهی هم ممکن است همین آداب و سنن زنجیر خیال و وهمی است، اعتقاد به شانس و اعتقاد به فالگیری و کفبینی اینها یک سلسله زنجیرها و آداب و سنن باطل و دست و پاگیری است.

مفسر برجسته قرآن کریم ابراز کرد: دین روی حق و عدل و عقل این زنجیرهای دست و پاگیر را از آنان گرفته است، یکی از نحسهای جاهلی هم فرق گذاشتن بین دختر و پسر است، فرق بین زن و مرد وجود ندارد، یکی دیگر از ویزگیهای پیامبر(ص) این است که غضب و خشمشان نسبت به کفار است و مهر و رحمت و عاطفت را نسبت به مؤمنان دارند، نفرمود نسبت به دیگران حمله کنید یا خشن باشید، بلکه فرمود مثل کوه باشید،

فضای مجازی در واقع فضای حقیقی است

وی ادامه داد: بیگانه شما را همچون کوه ببیند و به گونهای باشد که هیچ کس نسبت به شما طمع نکند، الان هیچ آدم عاقلی کلنگ نمیگیرد و برود به جنگ قله هیمالیا، به دیگران حمله نکنید، اما طرزی باشید که در کل جهان همه نسبت به شما احساس عظمت و جلال بکنند و هیچ کس نسبت به شما اجازه نفوذ ندهد، فرمود نفوذناپذیر و مستحکم باشید، اگر یک انسان عاقلی باشد، سعی نمیکند که نفوذ پیدا کند، البته اگر دیوانه قصد حمله کرد دفاع ضروری میشود اما طرزی باشید که انسان عاقل به فکر حمله به شما نکند.

حضرت آیتالله جوادی آملی با بیان این که توحید در انسان نفوذناپذیری، استقلال و روی پای خود ایستادن میآورد، گفت: فرمود امام و مأموم مثل کوه باشند که کسی نتواند در آنان نفوذ بکند، اما اگر شما در مسأله اسلحه نفوذناپذیر باشید اما در مسأله برهان و عقیده نفوذپذیر باشید، او با شبهههایی از هگل و کانت و مانند آن میآید، او با جنگ نیامده که با نیرنگ آمده است و این بدتر از جنگ است.

وی با بیان این که نباید به فضای مجازی، فضای مجازی گفت بلکه این یک فضای حقیقی است، خاطرنشان کرد: مگر ما سیم و چهره تلویزیون را حقیقت میدانیم که اگر بیسیم بود و بدون شیشه بود بشود مجاز، این فضا فضای حقیقی است، وقتی فکر و اندیشه و دلیل وبرهان میآید، فضای حقیقی است، این که بیشتر از فضای باسیم قدرت اثر دارد، کجایش مجاز است،آن جا که فکر و اندیشه را به هر وسیلهای که بخواهد منتقل و تسخیر میکند، کجایش مجاز است، این فکر را از سرتان بیرون بکنید، تنها اسلحه مشکل را حل نمیکند، نفوذناپذیری تنها از مرز زمینی نیست، بلکه از مرز زمینه هم هست، باید حوزهها و دانشگاهها و جوانان به گونهای باشد که هر شبههای آمد به آن جواب بدهد.

سود تضمینی ربا است

مفسر برجسته قرآن کریم با بیان این که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید جلوی قاچاق گرفته شود، تأکید کرد: این کشور همه چیز دارد اما منتظر قاچاق است، شما الا و لابد ناچار هستید این بندرهای قاچاقزا را کنترل کنید تا اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد، همه چیز در این مملکت هست اما متأسفانه یک عده بیکار هستند، یک عده اشتغال ندارند، یک عده نمیدانند این ثروتهای خود را کجا به کار ببرند و در بانکها میگذارند، یک عده هم نمیدانند که خدا وقتی که گفت در برابر ربا گزینه نظامی روی میز من است.

وی ابراز کرد: این اعلام جنگ با خدا را خیلیها باور نکردهایم، او که ازش کاری ساخته نیست همین که گفت گزینه نظامی روی میز من است، برخی نگران میشوند، اما خداوند صریحا دربرابر ربا گفت که گزینه نظامی در برابر ربا روی میز من است، با من طرف هستید، تا بانکها اصلاح نشود و تا ربا وجود دارد همچنان وضع همین است، یک کسی میگوید چه در شرایط تحریم، چه در شرایط رکود و چه در شرایط تورم این معاملهای که با بانک میکنید سود میدهد و  یقینا20 درصد هم سود میدهد، این یک علم غیب میخواهد، این همان ربا است اما به صورت عقود اسلامی که با این کار نمیشود جلوی ربا ایستاد، چطور میشود در تمام حالات این معامله سود بدهد و آن هم 20 درصد سود بدهد و آن هم یک علیالحساب باشد که تا آخر این علیالحساب سود بدهد.

قرآن راه حل مشکلات ما را گفته است

حضرت آیتالله جوادی آملی با بیان این که ما اگر واقعا همراه پیامبر هستیم، راه مشخص است، این معاذالله مال سابق که نبود، این کتاب مال همه زمانها است، خاطرنشان کرد: شما که علف را از برزیل میآورید، این علف که انرژی هستهای نیست، این نه سواد میخواهد، نه کود میخواهد، نه سمپاشی میخواهد، فقط یک مقدار غیرت اقتصادی میخواهد، این زمینهای فراوان را تسطیح بکنند و این علف را تأمین بکنند، آن وقت دامداری و کشاورزی تقویت میشوید و لبنیات و شیر و گوش ارزان میشود، این کتاب بوسیدنی است برای همین جهت، این کتاب درد ما را هم گفته است، اگر روی پای خود بایستیم آن وقت میتوانیم نه شرقی و نه غربی بگوییم، به حق قرآن این نظام و همه عزیزان دانشگاهی و حوزوی را به برکت دعای امام عصر(عج) حفظ بفرماید.

منبع: رسا
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.