Skip to Content


اهمیت حجاب و جایگاه نهی از منکر


یکی از دغدغه های امروز جامعه ما مسئله امر به معروف ونهی از منکر است. برای کم شدن گناه در جامعه و صلاح آن، باید این واجب الهی که در میان واجب های دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته را بیشتر مورد اهمیت قرار دهیم. از نظر دین مبین اسلام مسئله امر به معروف ونهی از منکر جایگاه بالایی دارد که می توان به چند نمونه از روایات اشاره کرد: پیامبر خدا (ص) می فرمایند: هرکس امر به معروف و نهی از منکر کند جانشین خدا بر روی زمین است ۱ امام علی (ع) می فرمایند: همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، نیست مگر همچون آب دهانی که در دریایی انداخته شود ۲ امام جواد (ع) می‌فرماید: هرکس کار زشتی را نیک شمارد در آن کار شریک باشد ۳ و دیگر روایاتی که در این زمینه بسیار است … در باب سیره و روش شهدا نیز، در عمل به این فریضه خاطرات فراوانی نقل شده است. بعنوان نمونه به گوشه‌ای از وصیت‌نامه شهید محمد رضا فلاح اشاره می کنیم که در آن از اهمیت حجاب می‌گوید و حتی خاطره‌ای کوتاه نیز در متن وصیت‌نامه از خود به جا می‌گذارد: «ای خواهری که هم اکنون در گوشه ای نشسته ای و به وصیت من گوش می دهی بدان که آرزویم در تمام دوران بلوغ و نوجوانی خالی بودن جامعه از بی حجابی و یا بی عفتی بود، که خوشبختانه از نظر خودم و متاسفانه از نظر جامعه این آرزوی خود را به گور بردم. یادم نمیرود روزی که مامور گشت در امامزاده (خدیجه خاتون) بودم، رسیدم به خواهری که خون هزارها شهید را با خونسردی هرچه تمامتر پایمال می نمود و با سنگدلی هرچه تمامتر آن مکان مقدس را با ول دادن چادر خود و نشان دادن محرمات خود هر جوان غیرتمندی و هرچه انسان غیوری را خونش به جوش می آورد و بر حسب احساس مسئولیت و با لحنی که خدا می داند خجالت کشیدم، گفتم: خواهرم ! زیارت مستحب است اما حفظ حجاب واجب و بی درنگ دور شدم و از پشت سر و صدای فحش ناسزائی بلند شد. خواهر عزیز ! حجاب سنگر توست پس این سنگر را به هیچ وجه رها نساز که کوبنده تر از خون شهید است. ای شیعه علی ! ای رهرو فاطمه ! ای کسی که ادعای شیعه بودن می نمایی ! برپاخیز و ریشه هرزگی را از درون جامعه ات با یاری خدا و در ظل توجهات حضرت مهدی (عج) و در زیر سایه نائب بزرگوارش قاعد اعظم، مجاهد اکبر، امید مستضعفان، دشمن مستکبران، موج خروشان، تجسم عینی ایمان و مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله جناب نائب الامام، الامام خمینی که سایه ایست بر سر مسلمانان جهان تا انقلاب مهدی مستدام باد، بِکن…» ۱-۲-۳ ) میزان الحکمه / باب امر به معروف و نهی از منکر

یکی از دغدغه های امروز جامعه ما مسئله امر به معروف ونهی از منکر است. برای کم شدن گناه در جامعه و صلاح آن، باید این واجب الهی که در میان واجب های دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته را بیشتر مورد اهمیت قرار دهیم. از نظر دین مبین اسلام مسئله امر به معروف ونهی از منکر جایگاه بالایی دارد که می توان به چند نمونه از روایات اشاره کرد:

پیامبر خدا (ص) می فرمایند: هرکس امر به معروف و نهی از منکر کند جانشین خدا بر روی زمین است ۱

امام علی (ع) می فرمایند: همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، نیست مگر همچون آب دهانی که در دریایی انداخته شود ۲

امام جواد (ع) می‌فرماید: هرکس کار زشتی را نیک شمارد در آن کار شریک باشد ۳

و دیگر روایاتی که در این زمینه بسیار است …

در باب سیره و روش شهدا نیز، در عمل به این فریضه خاطرات فراوانی نقل شده است. بعنوان نمونه به گوشه‌ای از وصیت‌نامه شهید محمد رضا فلاح اشاره می کنیم که در آن از اهمیت حجاب می‌گوید و حتی خاطره‌ای کوتاه نیز در متن وصیت‌نامه از خود به جا می‌گذارد:

«ای خواهری که هم اکنون در گوشه ای نشسته ای و به وصیت من گوش می دهی بدان که آرزویم در تمام دوران بلوغ و نوجوانی خالی بودن جامعه از بی حجابی و یا بی عفتی بود، که خوشبختانه از نظر خودم و متاسفانه از نظر جامعه این آرزوی خود را به گور بردم. یادم نمیرود روزی که مامور گشت در امامزاده (خدیجه خاتون) بودم، رسیدم به خواهری که خون هزارها شهید را با خونسردی هرچه تمامتر پایمال می نمود و با سنگدلی هرچه تمامتر آن مکان مقدس را با ول دادن چادر خود و نشان دادن محرمات خود هر جوان غیرتمندی و هرچه انسان غیوری را خونش به جوش می آورد و بر حسب احساس مسئولیت و با لحنی که خدا می داند خجالت کشیدم، گفتم: خواهرم ! زیارت مستحب است اما حفظ حجاب واجب و بی درنگ دور شدم و از پشت سر و صدای فحش ناسزائی بلند شد.

خواهر عزیز ! حجاب سنگر توست پس این سنگر را به هیچ وجه رها نساز که کوبنده تر از خون شهید است. ای شیعه علی ! ای رهرو فاطمه ! ای کسی که ادعای شیعه بودن می نمایی ! برپاخیز و ریشه هرزگی را از درون جامعه ات با یاری خدا و در ظل توجهات حضرت مهدی (عج) و در زیر سایه نائب بزرگوارش قاعد اعظم، مجاهد اکبر، امید مستضعفان، دشمن مستکبران، موج خروشان، تجسم عینی ایمان و مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله جناب نائب الامام، الامام خمینی که سایه ایست بر سر مسلمانان جهان تا انقلاب مهدی مستدام باد، بِکن…»

۱-۲-۳ ) میزان الحکمه / باب امر به معروف و نهی از منکر
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.