Skip to Content


انتساب یک آیه جدید به قرآن در بنرهای خاصی که اخیرا در میبد نصب شده! + عکس


اخیرا مردم میبد شاهد بنرهای شیک و بزرگی هستند که در استندهای شهرداری میبد نصب شده و در آن مراتب تشکر و ارادت خاضعانه جمعی از مردم؟! از برخی مسئولین خاص مشاهده می شود. در اینکه این بنرها بصورت خودجوش از سوی مردم تهیه شده یا نه، قضاوت را به مردم می سپاریم اما نکته جالب آنکه دست اندرکاران تهیه یکی از این بنرها در تهیه متن، دقت کافی را مبذول نداشته اند و نعوذ بالله آیه جدیدی به آیات قرآن اضافه کرده اند! توضیح اینکه عبارت "لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" اساسا آیه قرآن نیست و جالبتر اینکه این عبارت مرسوم برای تشکر از خدمات دیگران، حتی در منابع روایی نیز یافت نمی شود و البته عباراتی شبیه به آن در احادیث مشاهده شده است مانند روایتی که شیخ کلینی در کافی از امام سجاد ع، به آن اشاره نموده: "أَشْکَرُکُمْ لِلَّهِ أَشْکَرُکُمْ لِلنَّاس‏". در هر صورت امیدواریم دست اندرکاران این بنرها از این به بعد بیشتر دقت کنند.  

اخیرا مردم میبد شاهد بنرهای شیک و بزرگی هستند که در استندهای شهرداری میبد نصب شده و در آن مراتب تشکر و ارادت خاضعانه جمعی از مردم؟! از برخی مسئولین خاص مشاهده می شود.

در اینکه این بنرها بصورت خودجوش از سوی مردم تهیه شده یا نه، قضاوت را به مردم می سپاریم اما نکته جالب آنکه دست اندرکاران تهیه یکی از این بنرها در تهیه متن، دقت کافی را مبذول نداشته اند و نعوذ بالله آیه جدیدی به آیات قرآن اضافه کرده اند!

توضیح اینکه عبارت "لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" اساسا آیه قرآن نیست و جالبتر اینکه این عبارت مرسوم برای تشکر از خدمات دیگران، حتی در منابع روایی نیز یافت نمی شود و البته عباراتی شبیه به آن در احادیث مشاهده شده است مانند روایتی که شیخ کلینی در کافی از امام سجاد ع، به آن اشاره نموده: "أَشْکَرُکُمْ لِلَّهِ أَشْکَرُکُمْ لِلنَّاس‏".

در هر صورت امیدواریم دست اندرکاران این بنرها از این به بعد بیشتر دقت کنند.

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.