Skip to Content


افتخاری دیگر برای دانشگاه آیت الله حائری میبد


کتاب” ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران” نوشتۀ دکتر اندرو جی. نیومن ترجمه شده دکتر بهزاد کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله حائری به انتخاب مجلۀ مهرنامه به عنوان کتاب سال تاریخ معرفی شد.

کتاب" ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران" نوشتۀ دکتر اندرو جی. نیومن ترجمه شده دکتر بهزاد کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله حائری به انتخاب مجلۀ مهرنامه به عنوان کتاب سال تاریخ معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه آیت الله حائری، در روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ مهرنامه، یکی از معتبرترین مجلات علوم انسانی کشور، کتاب ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران ترجمه دکتر بهزاد کریمی را بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از اساتید و کارشناسان برجستۀ کشور به عنوان کتاب سال تاریخ معرفی کرد.

کتاب ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران که پیش از این متن اصلی آن، جایزۀ جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در سال ۱۳۸۶ از آنِ خود کرده بود، نوشتۀ دکتر اندرو جی. نیومن، استاد دانشگاه ادینبورگ است و در سال ۱۳۹۳ توسط دکتر بهزاد کریمی، استادیار گروه ایران شناسی ترجمه و از سوی نشر افکار منتشر شده است. نیومن در این کتاب بر خلاف بیشتر مستشرقین و صفویه پژوهان بر روند تداومیِ حکومت صفویه تأکید کرده است که به نوبۀ خود ایده ای نو و قابل تأمل به نظر می رسد.

مجلۀ مهرنامه بر اساس روال سال های پیش، در مرحلۀ نخست ۱۰ کتاب تألیفی و ۱۰ کتاب ترجمه ای را از بین کتاب های منتشر شده در حد فاصل بهمن ۹۳ تا بهمن ۹۴ انتخاب کرد و در مرحلۀ دوم با نظرخواهی از ۱۰ صاحب نظر حوزۀ تاریخ از آنها خواست به کتاب های انتخابی بین ۱ تا ۴ امتیاز بدهند. بعد از جمع بندی امتیازها ۵ کتاب تألیفی و ۵ کتاب ترجمه ای به مرحلۀ داوری رسیدند. در این مرحله دو تن از پژوهشگران مطرح حوزۀ تاریخ، مسعود کوهستانی نژاد و اسماعیل حسن زاده در حوزۀ تألیف کتاب، روابط ایران و ترکیه اثر کاوه بیات و در حوزۀ ترجمه کتاب ایران عصر صفوی را به عنوان کتاب سال برگزیدند.

ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران، اندرو جی. نیومن، ترجمه بهزاد کریمی، تهران: نشر افکار، ۱۳۹۳، قیمت: ۲۸۵۰۰ تومان.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.