Skip to Content

گفت وگوي كيهان با آیت الله اعرافی؛

اعدام شيخ نمر آتش جبهه مقاومت را شديدتر مي كند


رئيس جامعة المصطفي العالميه درباره نقش شيخ نمر در جبهه مقاومت اظهار داشت: اين شهيد بزرگوار در حقيقت مقابل زنجيره اي از ظلم، استبداد و انديشه تکفيري که ريشه در آل سعود دارد ايستاده بود

میبد خبر به نقل از کیهان؛

خبر شهادت آيت الله نمر وقتي به واسطه قرائت بيانيه وزارت کشور رژيم آل سعود در شبکه العربيه بيان شد، غم و اندوه را براي همه آزادگان جهان به ارمغان آورد؛ «47تروريست در ساعات اوليه دوم ژانويه 2016 (12/10/1394) به دار آويخته شدند»! در اين فهرست نام روحاني مجاهد عربستاني، شيخ نمر باقر النمر که با اتهامات مربوط به فعاليت هاي سياسي و حقوق بشري در زندان آل سعود به سر مي برد هم قرار داشت. در اين بيانيه، سعودي ها، شيخ نمر را مبلّغ فتنه و تفرقه خواندند؛ در حالي که ايشان تنها براي احقاق حقوق مشروع شيعيان و رفع تبعيض و بي عدالتي در عربستان مبارزه کردند. البته پيش از اين هم حاکمان سعودي چندين مرتبه قصد از ميان بردن اين عالم را داشتند اما هر دفعه به دليل ترس از قيام مردم به تعويق افتاد. تا اين که اين حکم از سوي سلمان بن عبدالعزيز صادر شد و اين روحاني برجسته شيعي به شهادت رسيد؛ اعدامي که براي همه دور از انتظار بود و ناظران و تحليلگران بين المللي را شوکه کرد. به ظنّ سياستمداران و تحليلگران علت اين اقدام رژيم آل سعود بي خردي و کم تجربگي در طرح اين راهبرد غلط بوده است.
    در اين مجال با آيت الله عليرضا اعرافي رئيس جامعة المصطفي العالميه و امام جمعه موقت قم پيرامون نقش آفريني اين عالم شيعه در تقويت مقاومت جهاني به گفت وگو نشستيم.
   

    جايگاه شيخ نمر نزد مردم عربستان
    آيت الله اعرافي نيز درباره شيخ نمر گفت: شيخ نمر از علماي برجسته جهان اسلام محسوب مي شد که حضورش در منطقه شرقي عربستان يک حضور عالمانه و همراه با اثربخشي بالابود. ايشان سخنراني هاي بسيار جامع و تحليلي داشتند و روح مقاومت در برابر ظلم و زيربار ظلم نرفتن بسيار در ايشان متجلي بود. جاذبه شيخ بخش عمده اي از جوانان را به ترويج مکتب تشيع رهنمون کرد. ضمن تاکيد بر محروميت ها و تبعيض هايي که از سوي سعودي ها بر جامعه شيعيان حاصل مي شد در سخنراني ها، بسيار مواضع روشن و شفافي داشت؛ البته ايشان از آن دسته علمايي بودند که به اهل سنت هم توجه داشتند. شيخ نمرباقرالنمر در مجموع يک عالم پارسا، شجاع و داراي زبان حق گو بود که موجب شد که رژيم آل سعود تاثير در گفتار و کلام و جاذبه رفتار او را تحمل نکند.
    
    نقش شيخ نمر در مقاومت جهاني
    رئيس جامعة المصطفي العالميه درباره نقش شيخ نمر در جبهه مقاومت اظهار داشت: اين شهيد بزرگوار در حقيقت مقابل زنجيره اي از ظلم، استبداد و انديشه تکفيري که ريشه در آل سعود دارد ايستاده بود. البته پشتوانه اصلي اين زنجيره هم استکبار جهاني و صهيونيزم جهاني است. بنابراين شيخ نمر را بايد يک حلقه از زنجيره کلي مقاومت در برابر ظلم و احقاق حقوق مظلومان تبيين و معرفي کنيم.
    
    شهادت شيخ نمر براي سرکوب مقاومت جهاني!
    امام جمعه موقت قم تصريح کرد: آل سعود در واقع به ابزار اعمال قدرت استکبار در منطقه تبديل شده است. اگر در پرونده آل سعود يک مروري داشته باشيم در چند بند مي توان به جايگاه، هويت و ذات اين خاندان پي برد؛ محور اول، سياست هاي خارجي آل سعود است.
    در سياست هاي خارجي، آل سعود هميشه ابزاري در دست صهيونيزم، آمريکا و قدرت هاي ستم پيشه بوده است. در يکي دو دهه اخير اگر کسي اين پرونده را ورق بزند مي بيند که مظالم، دخالت ها، لشکرکشي، اشغال و سرکوب آل سعود در بحرين واقعاً فاجعه بزرگي بوده و همين طور دخالت هايي که در سوريه، عراق و بسياري از مناطق ديگر عالم دارد. محور دوم در پرونده آل سعود هماهنگي با سياست هاي آمريکا و اسرائيل در جهان است. پايين آوردن قيمت نفت، خنجرزدن به مقاومت و روابط آشکار و پنهان با اسرائيل، گوشه اي از هماهنگي هاي آل سعود با سياست هاي ضدمقاومت و همراهي با استکبار است.
    محور سوم، شرايط داخلي آل سعود است؛ آل سعود اولاً در منطقه شرقي و در برابر اقليت شيعه واقعاً بدترين خشونت ها را به کار بسته! ما کمتر شاهد هستيم که در جهان، اقليتي آن قدر مورد ظلم قرار بگيرند و از حداقل حقوق شهروندي محروم باشند، متاسفانه فقط نسبت به شيعه اين اتفاق افتاده است. ولي ظلم اين ها نسبت به گروه هاي مختلف اهل سنت در داخل عربستان هم از نمونه ها و مصاديق زيادي است که بايد به اين پرونده تاريک افزود. بنابراين مجموعه اين محورها را اگر کسي کنار هم بگذارد حلقه هاي بسيار سياه و تاريکي هويدا مي شود.
     به نظرمن مهم تر از همه اين ها محور چهارم است؛ عربستان پشتوانه توليد تئوري ‎ها و تفکرهاي دروغين تکفير، ترور و اختلاف افکني در امت اسلام است. اين محور، ريشه بسياري از فسادهايي است که امروز در جهان به منصه ظهور مي رسد. از عجايب تاريخ اين است که دولتي که در داخل از هيچ مشروعيتي برخوردار نيست، انتخاباتي در آن جا وجود ندارد و يک دولت پادشاهي و وابسته به قدرت هاي استکباري و ستمکار عالم است ادعاي ائتلاف ضدترور دارد! من فکر مي کنم اگر کسي به محتواي اين پرونده توجه کند جايگاه شيخ نمر و همه مبارزين شيعه و سني را در اين کشور را خواهد شناخت.
    
    تاثير شهادت نمر بر تحولات جبهه جهاني مقاومت
    رئيس جامعة المصطفي العالميه ادامه داد: تجربه اي که در طول تاريخ انقلاب و مقاومت در منطقه داريم اين است که شهادت شهيدان هيچ گاه موجب توقف و رکود حرکت طوفنده مقاومت و مبارزه نشده است، بلکه شهادت و تنگناهايي که در اين زمينه بر مبارزان و مجاهدان خدا تحميل مي شود موتور محرک و انرژي جديدي را در مقاومت براي مجاهدان ايجاد مي کند.
     ما اميدواريم خون پاک اين شهيد و ساير شهداي مقاومت در عرصه بين الملل اسلامي موجب شکست استکبار و مزدورانشان در منطقه و همين طور افول جريان هاي تکفيري و تروريستي در منطقه بشود و خورشيد پيروزي گفتمان انقلاب اسلامي و اسلام ناب و اسلام وحدت آفرين به فضل الهي، طلوع کند.
    آيت الله اعرافي تصريح کرد: بدون ترديد در عربستان و سراسر منطقه، اين شهادت مي تواند موجب بيداري و آگاهي روزافزون شود.
    رئيس جامعة المصطفي العالميه به اين پرسش که «برخي از علما هم در حصر و حبس هستند مثل شيخ زکزاکي در نيجريه، حاج وقار اسکندراف عالم آذربايجاني و شيخ علي سلمان روحاني انقلابي بحرين؛ به نظرشما با توجه به اين اتفاق چه اتفاقاتي براي آن علما خواهد افتاد؟» پاسخ داد: اين شهادت و فشارهايي که امروز در جريان گفتمان انقلاب اسلامي و اسلام ناب تحميل مي شود در عين اينکه تجري اين قدرت هاي ستمکار را نشان مي دهد نشان دهنده پيشرفت آن گفتمان و انفعال مخالفان در برابر جريان حق است. آنچه ما امروز در نيجريه، يمن، عراق، سوريه و خيلي از کشورهاي ديگر مي بينيم در حقيقت صف آرايي سپاه شيطان در برابر حق است و نشان از ضعف اين ها است. قطعاً آينده به گونه اي رقم خواهد خورد که رژيم هاي مستبد، پادشاهي و اين افکار تکفيري و تروريستي شکست خواهند خورد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.