Skip to Content

در خداحافظی شهردار سابق با کارمندان شهرداری:

اشک های پرسنل شهرداری میبد، هدایی را بدرقه کردند(گزارش تصویری)


صبح امروز، هدایی برای خداحافظی از همکاران سابقش، با پرسنل شهرداری میبد دیدار کرد.
رای شما
میانگین (8 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.