Skip to Content


از ثبت نام های فله ای و اعتراض به ردّصلاحیت های گسترده تا کناره گیری های پی درپی و نمایشی


سیاست یک بام و دوهوای اصلاح طلبان در حالی است که هنوز چند روزی از اعتراض هایشان در رابطه با ردّصلاحیت ها و هجمه علیه شورای نگهبان نگذشته است؛ تمام سعی خود را برای فشار بر اصلاح طلبان تاییدشده به منظور کناره گیری به نفع کاندیدای خاص به کار گرفته اند.

به گزارش "میبدخبر" به نقل از نارین نیوز، با نگاهی گذرا به عملکرد اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو می توان به این نکته مهم پی برد که شگردهای خاصی برای پیروزی به هر قیمت درانتخابات هفتم اسفند پیش گرفته اند؛ شگردهایی که با هم در تضاد بوده و صداقت آنان را به طور آشکارا زیر سوال می برد.

برای نمونه ثبت نام های فلّه ای اولین شگرد اصلاح طلبان بود که با احتمال ردّصلاحیت از سوی نگهبان بتوانند موجی از اعتراض را به راه بیندازند و پروژه مظلوم نمایی خود را اجرایی کنند، اما درست با شروع تبلیغات انتخاباتی با ارائه لیست ها و حمایت از چهره های خاص و بعضاً اصولگرا! در هر شهر و استان، بی اساس بودن ادعای خود در ردّصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب را ثابت نمودند. جالب تر این که هر چه به روزهای پایانی تبلیغات و رسیدن به زمان رأی گیری نزدیک می شویم موج انصراف اصلاح طلبان به نفع لیست ها و افراد تحت حمایت خود بیشتر می شود! به راستی کدام ادعای آنان را باید باور کرد؟ ادعای ردصلاحیت های گسترده اصلاح طلبان مبنی بر ممانعت شورای نگهبان از حضور آنها در صحنه و یا کناره گیری های پی درپی نامزدهایشان از عرصه رقابت.

سوالی که در ذهن هر انسان عاقلی ایجاد می شود این است که برخی اصلاح طلبان که همنوا با بوق های رسانه ای غرب در خصوص ردصلاحیت های گسترده اعتراض دارند، چرا به شدت پیگیر کناره گیری عناصر تأیید صلاحیت شده شان به نفع نامزد خاص هستند؟! چرا با اصرار مانع حضور چهره های اصلاح طلب تأیید صلاحیت شده در این عرصه می شوند و به حمایت از نامزدهایی با پیشینیه اصولگرایی می پردازند؟!  موضوعی که گلایه برخی اصلاح طلبان را نیز در پی داشته و بعضای از دوستانشان در این رابطه اظهار ناراحتی و تأسف هم کرده اند.

به هر روی این انتخابات هم به پایان می رسد، اما آنچه در خاطره مردم و تاریخ انقلاب اسلامی می ماند، ادعاهای بی پایه و اساس برخی افراد نسبت به حقایقی است که به راحتی می توان دید و بر مبنای آن قضاوت کرد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.