Skip to Content

+گزارش تصویری

اردوی عملی آمادگی دفاعی بسیجیان درآموزشگاه رزم مقدماتی حضرت نبی اکرم(ص)


500 نفر از بسیجیان دانش آموز دوره دوم متوسطه میبد در اردوی عملی آمادگی دفاعی در آموزشگاه رزم مقدماتی حضرت نبی اکرم(ص) حضور یافتند.

به گزارش "میبدخبر"، روابط عمومی وتبلیغات آموزشگاه رزم مقدماتی حضرت نبی اکرم(ص) گزارش داد: 500 نفر از بسیجیان دانش آموز دوره دوم متوسطه میبد در اردوی عملی آمادگی دفاعی در این آموزشگاه حضور یافتند.

این دانش آموزان در دو نوبت صبح روزهای 26و27 فروردین در کلاس های جنگ افزار، تاکتیک و جنگ نرم شرکت کردند و در پایان در میدان تیر آموزشگاه حضور یافتند و مراحل عملی تیراندازی را فراگرفتند.

گفتنی است این طرح در راستای درس آمادگی دفاعی ودر جهت ارتقاء توان دفاعی واعتقادی دانش آموزان می باشد.
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.