Skip to Content

اتاق اصناف میبد:

آرایشگاه های مجاز شهر میبد را بشناسیم


اتاق اصناف میبد، در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای شهروندان، اقدام به انتشار لیست آرایشگاه های مجاز زنانه شهر میبد، کرد.

به گزارش میبد خبر، اتاق اصناف میبد باتوجه به بند2 صورت جلسه کارگروه سازماندهی واحد های صنفی بدون پروانه کسب، در خصوص آرایشگاههای زنانه،  جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای شهروندان لیست واحد های دارای مجوز کسب را منتشر کرد.

آرایشگاه های مجاز شهر را در جدول زیر می بینیم:

 
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 2.0 stars out of 5.