Skip to Content


ادعای جدید روحانی: دولت گذشته هیچ اشتغالی ایجاد نکرد!


روحانی در جمع مردم یزد: درست است مردم ما مشکلات فراوانی دارند، درست است جوانان ما برای اشتغال نگاهشان به آینده است اما آنهایی که انصاف را در این روزهای انتخابات با دروغهایی که گفتند فراموش کردند؛ به آنها می گویم در دوران وفور نفت و قیمت نفت در سالهای گذشته با اینکه درآمد نفتی ما  120 میلیارد دلار بود هیچگونه اشتغالی برای جوانهای ما درست نکردند.

روحانی در جمع مردم یزد:درست است مردم ما مشکلات فراوانی دارند، درست است جوانان ما برای اشتغال نگاهشان به آینده است اما آنهایی که انصاف را در این روزهای انتخابات با دروغهایی که گفتند فراموش کردند؛ به آنها می گویم در دوران وفور نفت و قیمت نفت در سالهای گذشته با اینکه درآمد نفتی ما  120 میلیارد دلار بود هیچگونه اشتغالی برای جوانهای ما درست نکردند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.