Skip to Content


اثبات یک دروغ دیگر از سوی رسانه حامی شهردار میبد


اما براستی چرا برخی برای پوشاندن کم کاریها و خطاهای یک نهاد، دست به هر افترایی به این و آن می زنند که حتی اخیرا نیز با وجود اینکه از اصل ماجرا خبر دارند، اتهام زنی اداری را برای تخریب وجهه یک خبرنگار دنبال می کنند؟

رسانه مشهور به روابط عمومی غیررسمی شهرداری میبد اخیرا در مطلبی با عنوان «آیا تخریب تابلوی کوچه شهید ذوالفقاری عمدی است؟» پس از ایراد افتراء و نسبت دروغ به دست‌اندرکاران پایگاه اطلاع‌رسانی میبدخبر مبنی بر کندن تعمدی این تابلو جهت تخریب شهرداری میبد، نوشت: «جوشکاری که برای نصب تابلو در محل حاضر بود علت بریده شدن پایه تابلو را خم و راست کردن عمدی پایه تابلو عنوان کرد».
خبرنگار میبدخبر در این باره تحقیقاتی به عمل آورد و در این باره از تعدادی از کسبه این منطقه، تحقیق به عمل آورد. صاحب یک مغازه جوشکاری که اتفاقا محل کار وی، روبروی این تابلو است، پس از اطلاع از این شایعات، سریعا این مطالب را تکذیب کرد و توضیح داد: این تابلو حدود پنج ماه است که در این جوی آب افتاده است و هیچکس به آن اعتنایی ندارد. 
وی دلیل کنده شدن این تابلو را نیز بیان کرد و گفت: کسی که می گوید این تابلو به عمد کنده شده است، خودش بیاید و بگوید چطور می شود آهن به این محکمی را با دست خم و راست کرد؟! این تابلو به دلیل برخورد تریلر خودروهای باری که به انبار فروشگاهی در این کوچه رفت و آمد می کردند، کنده شده است.
یکی دیگر از مغازه داران این منطقه نیز نحوه کنده شدن تابلوی شهید ذوالفقاری را رفت و آمد خودروهای بزرگ و حمل اجناس فروشگاه محل عنوان کرد.
اما نکته تلخ ‌تر اینکه در کوچه‌ های دیگری از شهرستان میبد مشاهده شده که تابلوی کوچه که مزین به نام شهید بوده مدتهاست کنده شده و در کناری رها شده است و البته اگر به دوستان روابط عمومی غیررسمی شهرداری میبد باشد، همه اینها عمدی است چون ظاهرا مدیر محبوبشان معصوم ازهرگونه خطا و اشتباهی است!
اما براستی چرا برخی برای پوشاندن کم کاریها و خطاهای یک نهاد، دست به هر افترایی به این و آن می زنند که حتی اخیرا نیز با وجود اینکه از اصل ماجرا خبر دارند، اتهام زنی اداری را برای تخریب وجهه یک خبرنگار دنبال می کنند؟رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.