Skip to Content


«برجام را خدا آورد»حذف شد! + فیلم


در حالی که حسن روحانی در مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران برجام گفته بود:« می‌گویند با برجام دولت برای ملت رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آورده‌ایم؟ ما خادم مردم هستیم، برجام را خدا آورد» سایت رسمی ریاست‌ جمهوری جمله «برجام را خدا آورد» را از متن سخنرانی او حذف کرده است.   Video Player   ۰۰:۰۰ Use Left/Right Arrow keys to advance one second, Up/Down arrows to advance ten seconds. ۰۰:۰۰ rohanii.mp۴ | دانلود فیلم     

در حالی که حسن روحانی در مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران برجام گفته بود:« می‌گویند با برجام دولت برای ملت رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آورده‌ایم؟ ما خادم مردم هستیم، برجام را خدا آورد» سایت رسمی ریاست‌ جمهوری جمله «برجام را خدا آورد» را از متن سخنرانی او حذف کرده است.
 
Video Player
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.