Skip to Content

محتوا با برچسب 50 کیلو آلبالو.

موضع سایتهای رسمی بیطرف کشوری درباره اکران فیلمی که در میبد درحال پخش است!
موضع سایتهای رسمی بیطرف کشوری درباره اکران فیلمی که در میبد درحال پخش است!
این فیلم به قصد سوداگری در گیشه روی پرده سینماهاست و هیچ گونه ارزش فرهنگی ندارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب 50 کیلو آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب 50 کیلو آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب 50 کیلو آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب 50 کیلو آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد