Skip to Content

محتوا با برچسب 24 خرداد.

روحانی با این 150 نفر هرگز تنها نیست!/«دیکتاتوری سفید» منجر به «شکست سپید»خواهد شد؟
روایتی از همایش به اصطلاح مردمی پاسداشت 24 خرداد یزد؛
روحانی با این 150 نفر هرگز تنها نیست!/«دیکتاتوری سفید» منجر به «شکست سپید»خواهد شد؟
جشن مردمی حضور در یزد با سخنرانی علی جنتی در حالی برگزار شد که نیمی از جمعیت قریب به سیصد نفر حاضر در سالن را مسئولان«شورای اداری استان»! (بخوانید شورای مردمی اداری استان) تشکیل می دادند!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب 24 خرداد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب 24 خرداد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب 24 خرداد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب 24 خرداد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد