Skip to Content

محتوا با برچسب 21 بار.

توصیه های رهبری به دولت یازدهم 21 بار تکرار شده ولی غفلت ادامه دارد
توصیه های رهبری به دولت؛
توصیه های رهبری به دولت یازدهم 21 بار تکرار شده ولی غفلت ادامه دارد
اگر چه توصیه‌های رهبر انقلاب در یک‌و‌نیم سال گذشته به مسئولین نظام در موضوعات متنوعی انجام شده‌اند و فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهند، اما بی‌شک حدس زدن پربسامدترین آنها کار آسانی است: «توجه به ظرفیت‌های درونی کشور و استعدادهای ملت ایران».

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب 21 بار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب 21 بار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب 21 بار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب 21 بار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد