Skip to Content

محتوا با برچسب یکسان سازی.

کار غلط یکسان‌سازی قبور شهدا در میبد+ تصاویر
کار غلط یکسان‌سازی قبور شهدا در میبد+ تصاویر
حضرت آیت الله خامنه ای یکی از کارهای بد مدیران گلزارهای شهدا را کار غلط یکسان‌سازی قبور شهدا برشمرد که این امر متاسفانه در میبد نیز رخ داده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب یکسان سازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب یکسان سازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب یکسان سازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب یکسان سازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد