Skip to Content

محتوا با برچسب یزدی.

تنها 22 هزار نفر از 98 هزار کشاورز یزدی زیر پوشش بیمه هستند
مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور:
تنها 22 هزار نفر از 98 هزار کشاورز یزدی زیر پوشش بیمه هستند
مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور گفت: یک میلیون و سیصد هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند و از 98 هزار نفر روستائیان و کشاورزان مشمول این بیمه در استان یزد فقط 22 هزار نفر از این طرح استقبال کرده اند.
خودمراقبتی می تواند بخش قابل ملاحظه ای از مرگ و میرها را کاهش دهد
دکتر یزدی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان میبد:
خودمراقبتی می تواند بخش قابل ملاحظه ای از مرگ و میرها را کاهش دهد
به گزارش خبرنگار میبد خبر: به مناسبت هفته سلامت اولین جلسه سلامت شهرستان میبد در سال جدید در سالن کنفرانس فرمانداری میبد برگزار شد. در این جلسه دکتر یزدی با ارائه آمار مرگ و میر کشور به بحث خود مراقبتی اشاره کرد و اظهار داشت: 25درصد مرگ...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب یزدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب یزدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب یزدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب یزدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد