Skip to Content

محتوا با برچسب گویندگی،فن بیان و مجریگری.

دوره ی
با حضور مجری صدا و سیما:
دوره ی "گویندگی،فن بیان و مجریگری" در میبد برگزار میشود
برای اولین بار در سطح شهرستان دوره ی "گویندگی،فن بیان و مجریگری" با حضور خانم دستجردی، مجری نام آشنای صدا و سیما برگزار میشود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گویندگی،فن بیان و مجریگری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گویندگی،فن بیان و مجریگری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گویندگی،فن بیان و مجریگری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب گویندگی،فن بیان و مجریگری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد