Skip to Content

محتوا با برچسب گوشت قربانی.

توزیع بیش از 700 کیلو گوشت قربانی میان مددجویان میبدی
مدیر کمیته امداد میبد خبر داد:
توزیع بیش از 700 کیلو گوشت قربانی میان مددجویان میبدی
مدیر کمیته امداد شهرستان میبد گفت: همزمان با عید قربان با مشارکت مردم میبد 772 کیلو گرم گوشت قربانی میان مددجویان تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گوشت قربانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گوشت قربانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گوشت قربانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب گوشت قربانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد