Skip to Content

محتوا با برچسب گوشت سفید.

میبد 65 درصد گوشت سفید استان را تامین می کند
مدیرجهاد کشاورزی میبد:
میبد 65 درصد گوشت سفید استان را تامین می کند
مدیرجهاد کشاورزی میبد گفت: شهرستان میبد با تولید بیش از 8 هزار و 700 تن انواع گوشت سفید، 65 درصد گوشت سفید استان را تامین می کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گوشت سفید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گوشت سفید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گوشت سفید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب گوشت سفید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد