Skip to Content

محتوا با برچسب گفتگوی زنده روحانی.

اظهارنظر وزرا درباره اقتصاد برای من تازگی نداشت/اجرای برجام فضای جدیدی پیش روی ملت ایران قرار می‌دهد
روحانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی:
اظهارنظر وزرا درباره اقتصاد برای من تازگی نداشت/اجرای برجام فضای جدیدی پیش روی ملت ایران قرار می‌دهد
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرایی شدن برجام را می‌توانستیم زودتر آغاز کنیم، گفت: اجرای برجام فضای جدیدی پیش روی ملت ایران قرار می‌دهد
روحانی امشب به‌طور زنده با مردم سخن می‌گوید
از شبکه های مختلف تلویزیون؛
روحانی امشب به‌طور زنده با مردم سخن می‌گوید
ئیس‌جمهور امشب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با مردم سخن می‌گوید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گفتگوی زنده روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گفتگوی زنده روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گفتگوی زنده روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب گفتگوی زنده روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد