Skip to Content

محتوا با برچسب گزینه های رو میز.

همه گزینه‌های‌مان در تعامل با ایران روی میز است/تحریم‌ها در حالتی رفع می‌شوند که ایران به تعهداتش پایبند باشد
اوباما:
همه گزینه‌های‌مان در تعامل با ایران روی میز است/تحریم‌ها در حالتی رفع می‌شوند که ایران به تعهداتش پایبند باشد
رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید اگرچه اکنون وارد تعامل دیپلماتیک با ایران شده است اما هنوز هم همه گزینه‌های و توانمندی‌های کشورش - از جمله برتری نظامی - را روی میز نگه داشته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گزینه های رو میز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گزینه های رو میز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گزینه های رو میز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب گزینه های رو میز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد