Skip to Content

محتوا با برچسب گروه جهادی.

فعالیت 14 گروه جهادی برای محرومیت‌زدایی در میبد
مسئول بسیج سازندگی میبد اعلام کرد
فعالیت 14 گروه جهادی برای محرومیت‌زدایی در میبد
مسئول بسیج سازندگی شهرستان میبد از فعالیت 14 گروه جهادی برای محرومیت‌زدایی در این شهرستان خبر داد.
بالغ بر 160 گروه جهادی در استان ساماندهی و شناسنامه دار شده اند
رئیس بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد:
بالغ بر 160 گروه جهادی در استان ساماندهی و شناسنامه دار شده اند
رئیس بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد گفت: بالغ بر 160 گروه جهادی در استان یزد سطح بندی شده اند و جغرافیای مکانی خود را نیز شناسایی کرده و فعالیت جهادی می کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گروه جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گروه جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گروه جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب گروه جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد