Skip to Content

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

هیئت های مذهبی را با پول می خرند تا از سیاست و انقلاب حرفی نزنند!
امام جمعه موقت میبد:
هیئت های مذهبی را با پول می خرند تا از سیاست و انقلاب حرفی نزنند!
حجت الاسلام غفوری خاطرنشان کرد : کیف های پر از دلار و یورو را دست هیئت های مذهبی می دهند تا حرف از سیاست و انقلاب نزنند و حرف از راه امام و رهنمودهای رهبری نزنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد