Skip to Content

محتوا با برچسب کودک و خانواده.

نمایشگاه فرهنگ و اقتصاد با موضوع کودک و خانواده در میبد به کار خود پایان داد+ گزارش تصویری
نمایشگاه فرهنگ و اقتصاد با موضوع کودک و خانواده در میبد به کار خود پایان داد+ گزارش تصویری
چند غرفه هم در انتهای سالن به بازی های فکری، رایانه ای و اسباب بازی های فکری اختصاص داده شده بود. اما آنچه که این نمایشگاه با آن فاصله زیادی داشت با موضوع آن یعنی کودک و خانواده بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کودک و خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کودک و خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کودک و خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کودک و خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد