Skip to Content

محتوا با برچسب کوتاهی.

کوتاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد در تکمیل پروژه های خیری بیمارستان میبد
کوتاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد در تکمیل پروژه های خیری بیمارستان میبد
امام جمعه میبد از کوتاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد در تکمیل پروژه های خیری بیمارستان میبد و معطلی این طرح ها انتقاد و گلایه کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کوتاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کوتاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کوتاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کوتاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد