Skip to Content

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

تاکنون شهرداری قریب به 2 میلیارد تومان هزینه تملک پرداخت کرده است/ طرح ممیزی از ابتدای آذرماه در میبد آغاز به کار می کند/ سقف های شیروانی با جدیت تخریب خواهند شد
تاکنون شهرداری قریب به 2 میلیارد تومان هزینه تملک پرداخت کرده است/ طرح ممیزی از ابتدای آذرماه در میبد آغاز به کار می کند/ سقف های شیروانی با جدیت تخریب خواهند شد
ساختار تشکیلاتی شهرداری میبد باید تغییر کند. نگاه کدخدامنشی براین ساختار حاکم است. برخی از پرسنل شهردرای با ارباب رجوع ها تعارف دارند و از بحث قانونی و درآمد شهرداری کوتاه می آیند. در شهرداری همه باید به یک دید نگاه شوند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد