Skip to Content

محتوا با برچسب کمیساریای عالی سازمان ملل.

افاغنه مثل مردم ایران بیمه سلامت میشوند/ 3000 نفر از اتباع افغانی در مهانشهر میبد زندگی میکنند/تصاویر
در حضور مسئولین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در میبد مطرح...
افاغنه مثل مردم ایران بیمه سلامت میشوند/ 3000 نفر از اتباع افغانی در مهانشهر میبد زندگی میکنند/تصاویر
۱۳ نفر از سفرا ونمایندگانی از دفاتر سیاسی و بین المللی ده کشورجهان با سفر به شهرستان میبد ازمهمانشهر مهاجرین و بافت تاریخی این شهرستان بازدید کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمیساریای عالی سازمان ملل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمیساریای عالی سازمان ملل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کمیساریای عالی سازمان ملل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کمیساریای عالی سازمان ملل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد