Skip to Content

محتوا با برچسب کمیساریای عالی.

بازدید نمایندگان دفترکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد و میبد
صبح امروز صورت گرفت
بازدید نمایندگان دفترکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد و میبد
نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از مراکز آموزشی فنی و حرفه ای خواهران شهرستان میبد بازدید و از نزدیک از دوره آموزش اتباع آشنا شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمیساریای عالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمیساریای عالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کمیساریای عالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کمیساریای عالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد