Skip to Content

محتوا با برچسب کمک معیشت.

مددجویان میبدی بیش از 11 میلیارد کمک هزینه معیشت دریافت کردند
مدیر کمیته امداد میبد:
مددجویان میبدی بیش از 11 میلیارد کمک هزینه معیشت دریافت کردند
مدیر کمیته امداد شهرستان میبد گفت: از سال گذشته تا کنون بیش از 11 میلیارد ریال کمک معیشت به صورت مستمری ماهیانه به مددجویان میبدی پرداخت شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمک معیشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمک معیشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کمک معیشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کمک معیشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد