Skip to Content

محتوا با برچسب کمپین.

کمپین «هر خودرو، یک بنر مهدوی»
کمپین «هر خودرو، یک بنر مهدوی»
از وسایل نقلیه خود همچون تابلویی متحرک در سطح شهر بهره برده و در گسترش فرهنگ مهدوی موثر باشید.
سیل مشتاقان مردم میبد همچنان به کمپین ما عاشق محمدیم می پیوندند
سیل مشتاقان مردم میبد همچنان به کمپین ما عاشق محمدیم می پیوندند
در پی انتشار تصاویر توهین آمیز به ساحت مقدس نبی اکرم(ص)، مردم شهرستان مبید، با در دست داشتن پوستر «ما عاشق حضرت محمدیم» محبت خود را به ایشان و انزجار از مزدوران کوته بین صهیونیستی اعلام کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمپین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمپین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کمپین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کمپین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد