Skip to Content

محتوا با برچسب کشتن.

زن جوانی که همسرش را با «آچار لوله» در یزد کُشت
زنی در یزد، مرد خشن را به طرز فجیعی کشت
زن جوانی که همسرش را با «آچار لوله» در یزد کُشت
زن جوانی که همسر خود را با ضربات مرگبار آچار به قتل رسانده بود از سوی پلیس یزد شناسایی و دستگیر شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کشتن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کشتن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کشتن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کشتن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد