Skip to Content

محتوا با برچسب کرامت.

کرامت معلولین، جایگاه انسانی و دسترسی آن ها به خدمات باید فراهم شود+ تصاویر
مدیر حوزه های علمیه کشور:
کرامت معلولین، جایگاه انسانی و دسترسی آن ها به خدمات باید فراهم شود+ تصاویر
مدیر حوزه های علمیه کشور در دیدار با مدیران و مددکاران مراکز توانبخشی میبد گفت: کرامت معلولین، جایگاه انسانی و دسترسی آن ها به خدمات باید فراهم شود و تا جایی که امکان دارد جایگاه همسان با دیگران را بدست آورد.
گرامیداشت دهه کرامت؛ از کریمه تاکریم
گرامیداشت دهه کرامت؛ از کریمه تاکریم
ده روز با کرامت، میلاد نور تا میلاد نور

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کرامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کرامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کرامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کرامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد